Уважаеми колеги,

 

имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в 

 

Четвъртата научна конференция за студенти, докторанти и млади учени

 

"Предизвикателства в Химията" 

 

Пловдив 2017

 


организирана от Химическия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  със съдействието на Поделение "НПД" и 

Студентски съвет при ПУ.

Конференцията ще се проведе на 10 и 11 ноември 2017 година в Ректората на Пловдивския университет.

Научната програма на конференцията включва презентация на научна разработка с доклад на участниците (10 минути за представяне на доклада и 5 минути за дискусия) или постерно участие.

 

Важни дати:

Ранна регистрация: 14 Юли 2017

Крайна дата за регистрация: 01 Октомври 2017   20 Октомври 2017

Краен срок за изпращане на резюме: 20 Октомври 2017

 

 

Можете да заявите желанието си за участие като се регистрирате в онлайн формата.

Резюмета на докладите се приемат на e-mail: scc @ lists.uni-plovdiv.net