Организационен комитет

 

Председател:

доц. д-р Стоянка Николова

тел.349    tanya @ uni-plovdiv.net

Членове:

доц. д-р Гинка Антова

тел. 290    ginant @ uni-plovdiv.bg

гл. ас. д-р  Димитър Петров

тел. 206 petrov_d_n @ abv.bg

гл. ас. д-р Кирила Стойнова

тел. 324    stoynova @ uni-plovdiv.net

гл. ас. д-р. Жана Петкова

тел. 390    zhanapetkova @ uni-plovdiv.net

гл. ас. д-р. Веселина Паскалева

тел.449    vesselina.paskaleva @ uni-plovdiv.net

докторант Павел Янев

тел. 347    qnev @ uni-plovdiv.net

 

Научен комитет

 

  Доц. д-р Стела Статкова – Абегхе      

тел. 349    stab @ uni-plovdiv.bg

доц. д-р Петя Маринова   

тел. 445    marinova @ uni-plovdiv.bg

Доц.д-р Веселин Кметов 

тел. 337    kmetov @ uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Николай Кочев

тел. 447    nick @ uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Нина Димчева

тел. 336    ninadd @ uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Гинка Антова

тел. 290    ginant @ uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Йорданка Димова

тел. 230    dimova @ uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Георги Патронов

тел. 411    patron @ uni-plovdiv.bg

   


* Всички телефони се набират автоматично с код 261 и вътрешен номер