Организационен комитет

 

Председател:

 

доц. д-р Стоянка Николова

тел.349    tanya @ uni-plovdiv.net

 

Членове:

гл. ас. д-р Кирила Стойнова

тел. 324    stoynova @ uni-plovdiv.net

 

гл. ас. д-р. Веселина Паскалева

тел.449    vesselina.paskaleva @ uni-plovdiv.net

 

гл. ас. д-р. Димитър Божилов

тел. 397    bozhilov @ uni-plovdiv.net

 

ас. Павел Янев

тел. 269    qnev @ uni-plovdiv.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научен комитет

 

  Доц. д-р Стела Статкова – Абегхе      

тел. 349    stab @ uni-plovdiv.bg

 

доц. д-р Ваня Лекова   

тел. 420    vanlek @ uni-plovdiv.bg

 

Доц.д-р Веселин Кметов 

тел. 337    kmetov @ uni-plovdiv.bg

 

Доц. д-р Николай Кочев

тел. 447    nick @ uni-plovdiv.net

 

Проф. дхн Пламен Пенчев

тел. 446    plamen @ uni-plovdiv.bg

 

Доц. д-р Нина Димчева

тел. 309   ninadd @ uni-plovdiv.bg

 

Проф. дхн Васил Делчев

тел. 466   vdelchev @ uni-plovdiv.bg

 

Проф. д-р Гинка Антова

тел. 290    ginant @ uni-plovdiv.bg

 

Доц. д-р Йорданка Димова

тел. 230    dimova @ uni-plovdiv.bg

 

   


* Всички телефони се набират автоматично с код 261 и вътрешен номер