Сборник с резюмета, 22- 23 ноември 2013 г.

Сборник с резюмета, 21- 22 ноември 2014 г.

Сборник с резюмета, 27- 28 ноември 2015 г.

Сборник с резюмета, 10- 11 ноември 2017 г.

 

 

 

Оформяне на резюме:

 

Една страница (формат А4) на български език

Полета: ляво - 2.0 см; дясно - 2.0 см; горе – 2.5 см; долу – 2.5 см

Страницата започва с два празни реда.

Заглавие – шрифт TimesNewRoman, Bold, големина на буквите 16, Centered

Aвтори и адрес – шрифт TimesNewRoman, големина на буквите 12, Centered; името на докладчика да е подчертано. Адресът (Italics) да включва: организация, научно звено, пощенски адрес и e-mail. На съавторите: организация, научно звено.

Основен текст – шрифт TimesNewRoman, големина на буквите 12, междуредие 1.5, Justified

Изпращане в електронен вариант в MSWord формат на адрес.

 

 

Размер на постерите 60cm х 80cm.

 

Шаблон

 

 

Пример