Уважаеми колеги,

 

имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в 

 

Пета научна конференция за студенти, докторанти и млади учени

 

"Предизвикателства в Химията" 

 

Пловдив 2019

 

посветена на Международната година на Периодичната система на химичните елементи и 100 години от създаването на IUPAC

 


организирана от Химическия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  със съдействието на Поделение "НПД"  при ПУ.

 

Конференцията ще се проведе на 22 и 23 ноември 2019 година в Ректората на Пловдивския университет.

 

Научната програма на конференцията включва презентация на научна разработка с доклад на участниците (10 минути за представяне на доклада и 5 минути за дискусия) или постерно участие.

 

Важни дати:

Крайна дата за регистрация: 15 Септември 2019

Краен срок за изпращане на резюме: 30 Септември 2019

 

 

Можете да заявите желанието си за участие като се регистрирате в онлайн формата.

Резюмета на докладите се приемат на e-mail