Първа научна конференция за студенти и докторанти  "Предизвикателства в химията"

Пловдив 2013

 

 

Научната конференция за студенти и докторанти „Предизвикателства в химията" се организира от Химически факултет и Студентски съвет наПловдивски университет „Паисий Хилендарски". Този форум има за цел да предостави поле за изява на младите учени, да представят постигнатите научни резултатите в областите в които работят. Присъствието на студенти и докторанти от други университети от град Пловдив и страната е предпоставка за създаване на добри работни контакти за младите учени. Младите учени могат да обменят знания, умения и опит, израствайки в своята научна кариера. 
 
 
Секции:
Секция "Аналитична химия" и "Неорганична химия"
Секция "Химични технологии"
Секция "Физикохимия"
Секция "Органична химия", "Медицинска химия" и "Биохимия"
 
 
 
 

22 и 23 Ноември 2013

 

Организационен комитет

Председател:

доц. д-р Стоянка Николова 

тел. 349   tanya @ uni-plovdiv.bg

 

Членове:

ас. Стефка Начкова

тел. 204   stefka @ uni-plovdiv.net

 

ас. Станимир Манолов

тел. 349   manolov @ uni-plovdiv.net

 

ас. Димитър Божилов

тел. 397   bozhilov @ uni-plovdiv.bg

 

ас. Кирила Стойнова

тел. 430   stoynova @ uni-plovdiv.bg

 

докторант Шерфея Топова

тел. 397   sherfeq.topova @ gmail.com

 

докторант Олга Тенева

тел. 390   olga.teneva @ abv.bg

 

докторант Ива Славова

тел. 206   ivik_24 @ abv.bg

                            

Научен комитет

 

Доц. д-р Стела Статкова-Абегхе

тел. 349   stab @ uni-plovdiv.bg

 

Доц. д-р Кирил Гавазов

тел. 420   kgavazov @ uni-plovdiv.bg

 

Доц. д-р Веселин Кметов

тел. 337   kmetov @ uni-plovdiv.bg

 

Доц. д-р Николай Кочев

тел. 447   nick @ uni-plovdiv.bg

 

Доц. д-р Нина Димчева

тел. 336   ninadd @ uni-plovdiv.bg

 

Доц. д-р Гинка Антова

тел. 290   ginant @ uni-plovdiv.bg

 

Доц. д-р Йорданка Димова

тел. 230   dimova @ uni-plovdiv.bg

 

Доц. д-р Боян Боянов

тел. 412   boyanb @ uni-plovdiv.bg

 

*Всички телефони се набират автоматично с код 261 и вътрешен номер