Втора научна конференция за студенти и докторанти  "Предизвикателства в химията"

Пловдив 2014

 

Научната конференция за студенти и докторанти „Предизвикателства в химията" се организира от Химически факултет и Студентски съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски".

Този форум има за цел да предостави поле за изява на млади учени, занимаващи се с проблеми от различни направления в областта на Химията. Участието на студенти и докторанти от други университети от град Пловдив и страната е предпоставка за създаване на добри работни контакти за младите учени, плодотворна среда за обмяна на знания, умения и опит.

 
 
Секции:
Секция "Органична химия" и "Биохимия"
Секция "Аналитична химия" и "Неорганина химия"
Секция "Физикохимия" и "Изчислителна химия"
Секция "Химични технологии"
 
 

21 и 22 Ноември 2014

 

Организационен комитет

Председател:

доц. д-р Стоянка Николова 

тел. 349   tanya @ uni-plovdiv.bg

 

Членове:

д-р Олга Тенева

тел. 390   olga.teneva @ abv.bg

 

д-р Кирила Стойнова

тел. 430   stoynova @ uni-plovdiv.bg

 

ас. Станимир Манолов

тел. 349   manolov @ uni-plovdiv.net

 

ас. Стефка Начкова

тел. 204   stefka @ uni-plovdiv.net

 

ас. Димитър Божилов

тел. 397   bozhilov @ uni-plovdiv.bg

 

докторант Ванина Иванова

 

докторант Павлина Пънчева

 

докторант Теодора Стефанова

 

студент Александър Устичков

                            

Научен комитет

 

Доц. д-р Стела Статкова-Абегхе

тел. 349   stab @ uni-plovdiv.bg

 

Доц. д-р Кирил Гавазов

тел. 420   kgavazov @ uni-plovdiv.bg

 

Доц. д-р Веселин Кметов

тел. 337   kmetov @ uni-plovdiv.bg

 

Доц. д-р Николай Кочев

тел. 447   nick @ uni-plovdiv.bg

 

Доц. д-р Нина Димчева

тел. 336   ninadd @ uni-plovdiv.bg

 

Доц. д-р Гинка Антова

тел. 290   ginant @ uni-plovdiv.bg

 

Доц. д-р Йорданка Димова

тел. 230   dimova @ uni-plovdiv.bg

 

Доц. д-р Боян Боянов

тел. 412   boyanb @ uni-plovdiv.bg

 

*Всички телефони се набират автоматично с код 261 и вътрешен номер