Сборник с резюмета, 10 и 11 Ноември 2017

 

 

Четвърта научна конференция за студенти, докторанти и млади учени  "Предизвикателства в химията"

Пловдив 2017

 

Научната конференция за студенти, докторанти и млади учени  „Предизвикателства в химията" се организира от Химическия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" със съдействието на Поделение "НПД" и Студентски съвет при ПУ. Конференцията е частично финансирана от проект № ЧФ17-ХФ-012 от 13.10.2017 към Фонд „Научни изследвания" на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски".

Този форум има за цел да предостави поле за изява на млади учени, работещи в различни направления от областта на Химията. Участието на студенти и докторанти от други университети от град Пловдив и страната е предпоставка за създаване на добри работни контакти за младите учени, плодотворна среда за обмяна на знания, умения и опит.

 
 
Секции:
Секция "Органична химия"
Секция "Медицинска химия"
Секция "Хранителна химия"
Секция "Неорганична химия"
Секция "Нови материали, методи и технологии"
Секция "Методика на обучението"
Секция "Аналитична химия"
Секция "Теоретична химия"
Секция "Физикохимия"
 
 
 

10 и 11 ноември 2017

 

Организационен комитет

Председател:

доц. д-р Стоянка Николова 

тел. 349   tanya @ uni-plovdiv.net

 

Членове:

доц. д-р Гинка Антова

тел. 290   giant@ uni-plovdiv.bg

 

гл. ас. д-р Димитър Петров

тел. 206 petrov_d_n @ abv.bg

 

гл ас. д-р Кирила Стойнова

тел. 324   stoynova @ uni-plovdiv.net

 

гл. ас. д-р Жана Петкова

тел. 390   zhanapetkova @ uni-plovdiv.net

 

гл. ас. д-р Веселина Паскалева

тел. 390   vesselina.paskaleva @ uni-plovdiv.net

 

докторант Павел Янев

тел. 347   qnev @ uni-plovdiv.net

 

 

 

                            

Научен комитет

 

Доц. д-р Стела Статкова-Абегхе

тел. 349   stab @ uni-plovdiv.bg

 

Доц. д-р Петя Маринова

тел. 445   marinova @ uni-plovdiv.bg

 

Доц. д-р Веселин Кметов

тел. 337   kmetov @ uni-plovdiv.bg

 

Доц. д-р Николай Кочев

тел. 447   nick @ uni-plovdiv.net

 

Доц. д-р Нина Димчева

тел. 336   ninadd @ uni-plovdiv.bg

 

Доц. д-р Гинка Антова

тел. 290   ginant @ uni-plovdiv.bg

 

Доц. д-р Йорданка Димова

тел. 230   dimova @ uni-plovdiv.bg

 

Доц. д-р Георги Патронов

тел. 411   patron @ uni-plovdiv.bg

 

*Всички телефони се набират автоматично с код 261 и вътрешен номер